The 5th East Asia Joint Seminars On Statistical Physics

Asia/Shanghai
6620 (Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences)

6620

Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences

Zhong-guan-cun-dong-lu 55, Beijing, China
Description

The East Asia Joint Seminars on Statistical Physics 2019(EAJSSP2019)is the fifth of the series of international meetings in the field of statistical physics with the joint efforts of working scientists from East Asia.

This meeting will cover some of the major progresses in the field of statistical physics and its interdisciplinary applications, achieved by colleagues from the East Asia region, in the latest few years. The working language is English.

Previous meetings were

 1. EAJSSP2012 at Soochow University, Suzhou, March 18-20, 2012
 2. EAJSSP2013 at Kyoto University, Kyoto,  October 21-24, 2013
 3. EAJSSP2015 at KIAS, Korea, October 14-17, 2015
 4. EAJSSP2017 at NSYSU, Kaohsiung, October 17-20, 2017

Besides invited talks, this meeting also welcome contributed talks and poster representations. You are welcome to join this meeting. No registration fee is needed. Limited financial support will be offered only to the invited speakers.

The formal program of this meeting starts on 22 October (Tuesday), and it ends in the afternoon of 25 October (Friday).

Participants
 • Chen-Yi Gao
 • Chenyu Tang
 • Chong-Wai Io
 • Dong-Hee Kim
 • Fangfu Ye
 • Feng Pan
 • Feng Qu
 • Fu-Lai Wen
 • Gaoke Hu
 • Geng Li
 • Guang Zheng
 • Hai Lin
 • Hai-Jun Zhou
 • Haiyan Wang
 • Hajime Yoshino
 • Han Zhao
 • Hidetoshi Nishimori
 • Hong Zhao
 • Hualin Shi
 • Hyunggyu Park
 • Jae Dong Noh
 • Jaegon Um
 • Jaesung Lee
 • Jian Yang
 • Jianhui Wang
 • Jie Yao
 • Jin Liu
 • Jingfang Fan
 • Jinhua Zhao
 • Jizhou He
 • John Linglei Meng
 • Jong-Min Park
 • Joonhyun Yeo
 • Ken Chen
 • Kota Yoshiyama
 • Kyogo Kawaguchi
 • Leihan Tang
 • Liang Tian
 • Limei Xu
 • Linfeng He
 • Long Zhang
 • Mao Su
 • Miao He
 • Ming-Chya Wu
 • Naoto Shiraishi
 • Pan Zhang
 • Peng Wang
 • Pik-Yin Lai
 • Qing-Hu Chen
 • Seung Ki Baek
 • Shang-Nan Wang
 • Shen Li
 • Song Cheng
 • Sosuke Ito
 • Takuya Hatomura
 • Tian Qiu
 • Tingting Xue
 • Tomoki Ozawa
 • Wanming Qi
 • Wei Xuefeng
 • Wenan Guo
 • Xiaqing Shi
 • Xin Zhou
 • Xinqi Gong
 • Xu Li
 • Yan-Cheng Wang
 • Yang Liu
 • Yanting Wang
 • Yasushi Nagano
 • Yongfeng Zhao
 • Yongjoo Baek
 • Youjin Deng
 • Yuliang Jin
 • Yuwei Zhu
 • Ze Lei
 • Zhang Fan
 • Zhongtao Mei
 • Ziqi Cheng
Haijun Zhou
The agenda of this meeting is empty
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×