24-28 August 2019
ITP, CAS
Asia/Shanghai timezone

Participant List

47 participants

Last Name First Name Affiliation
Ben Di Beihang University
Cao Qin-Fang Peking University
CAO Xionghui Peking University
Chen Cheng Hebei Normal University
Chen Yun-Hua University of Science and Technology Beijing
Dong Xiangkun ITP, CAS
Dong Yubing Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Du Mengchuan IHEP
Du Menglin HISKP, Universität Bonn
feng qu itp/cas
Guo Feng-Kun ITP, CAS
Guo Zhi-Hui Hebei Normal University
He Miao UCAS-ITP
Huang Fei University of Chinese Academy of Sciences
Huang Qi UCAS
Jing Hao-Jie ITP,CAS
Kamiya Yuki Institute of Theoretical Physics, CAS
kuang shiqing Hunan University
Kubis Bastian University of Bonn
Li (李) Yan (严) University of Chinese Academy of Sciences
LI(李) Rui-Cheng(瑞成) UCAS
Lin Yonghui Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences
Liu Feng School of Physics, Peking University
Lu Zhen-Yan ITP, CAS
Meißner Ulf-G. Univ. Bonn/FZ Jülich
Meng Lu Peking University
Niu Pengyu IHEP
Pang Jin-Yi 波恩大学
quzhi Li Peking university
Rusetsky Akaki University of Bonn
Sakai Shuntaro Institute of Theoretical Physics, CAS
Shi Pan-Pan UCAS
Tang Meng-Na ITP-CAS
Wang Bo Peking University
Wang Yu-Fei School of Physics, Peking University
Wang Zheng-Li Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences
Wei (魏) Ke-Wei (科伟) Henan University of Engineering
Wu Shuming Institute of Theoretical Physics (ITP)
Yan Mao-Jun 北京航空航天大学
Zhang Xiaoyu ITP
Zhang Zhenhua itp-cas
Zhao Ze Institute of Theoretical Physics, CAS
Zhou Bin IHEP, CAS
海鹏 广西师范大学
立叶 Peking University
胜娟 广西师范大学
Peking University
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×